ÁSZF

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület (Székhely: 7771 Palkonya, Fő utca 87., Adószám: 18625945-1-02)közreműködésével a dulofutás.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére, és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt a Dűlőfutás rendezvényeken sem. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Dűlőfutás” néven is szerepelhetnek.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Dűlőfutás, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

Üzemeltető: Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület

Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás az Eseményre

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Közösségi sportrendezvényre való nevezés, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása

Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető sportrendezvény

Weboldal: , www.dulofutas.hu és azoknak minden microoldala

 

III. A sportrendezvény működése

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének.

18 év alatti kiskorú csak abban az esetben vehet részt a versenyen, ha törvényes képviselője helyette és nevében írásban előzetesen kijelentette, hogy a verseny kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el. A hozzájáruló nyilatkozatot a kiskorú a verseny megkezdését megelőzően köteles a szervezőnek átadni. E hozzájárulás meglétét a kiskorú a szervező felhívására igazolni köteles.

Lemondás: Lemondásra nincs lehetőség. Nevezés átadás legkésőbb 2019. május 10-ig lehetséges. Átnevezés másik távra: a verseny napján, a helyszíni nevezés idején.

A verseny helyszínein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért nem vállalunk felelősséget.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a szervezők tulajdonát képezik.

A versenypálya biztosítása: A pályát a szervezők szalagozással és kilométer táblákkal kijelölik. A pálya betonos és erdei utakon, dűlőutakon és mezőn halad. A versenypálya kétséges pontjaira szervezőket, útirányítókat biztosítunk. Az esetleges problémákat kérjük a kölcsönös megértés és udvariasság jegyében kezelni.

A versenypályán való eltévedés: Bár a pályát teljes hosszában kijelöljük szalagozással, előfordulhatnak eltévedők. E tévedést okozhatja a versenyző figyelmetlensége, esetleg valaki lebontja, áthelyezi a szervezők szalagozását stb. Ezért kérjük a versenyközpontban kihelyezett pályarajzot tekintsétek át és próbáljátok megjegyezni. A pályán való eltévedésért a rendezők nem tudnak felelősséget vállalni!

Közlekedés a rajt-cél kapunál: A rajt-cél kapunál működő chipes rendszeren áthaladni gyalogosan (a versenyt kivéve befutónál) is TILOS! A rajt-cél kapu mellett felállítót chiprendszer érzékelőjét eltakarni vagy elé állni TILOS, mert megzavarhatja a rendszer működését, ami miatt a versenyen mért időadatok elveszhetnek, vagy a rendszer elromolhat.

A rendezők fenntartják a jogot, hogy módosítsák az útvonalat, frissítőpontok helyét, erről legkésőbb a verseny napján értesítik a versenyzőket.

Viselkedési normák

A Dűlőfutás eseményen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

Vásárlás

Nevezés, lemondás

 • Jegyvásárlást a Weboldalon a nevezés gombra kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta a megvásárolni kívánt jegyek számát, a kosárba rakom gomb megnyomással indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba tette a jegyet, utána a tovább a pénztár gombra kattintva fejezheti be a vásárlását.
 • A Nevezéshez a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név (vezeték, kereszt)
  • születési év
  • E-mail cím
  • Irányítószám
  • Cím
  • Város
 • A Nevezés a Barion fizetési rendszerén, vagy direkt utalással, vagy készpénzes fizetéssel,  keresztül működik, Felhasználó a Nevezéskor a Barion  ÁSzF-jét is köteles elfogadni. Jegyvásárláskor banki átutalásos opció is választható, ez esetben Felhasználó Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.
 • A Jegyvásárlásról Szolgáltató a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus számlát állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap.
 • A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • Az időpontot
  • A helyszínt
  • A versenytávot
  • Megrendelés kódját
 • A nevezés következő eseményre nem tehető át.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Dűlőfutás témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Dűlőfutás közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Dűlőfutás közösség része.

VII. Felelősség

A Dűlőfutás semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Dűlőfutás szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. Dűlőfutás a felelősséget főleg a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, a Dűlőfutás eseményen készült fénykép, valamint a Dűlőfutás eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

Dűlőfutás nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a dulofutas.hu eseményen
 • Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
 • A Dűlőfutás eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@dulofutas.hu